1 Museum Mini Theater - PT. Fajar Sakti Prima - Bayan Group - Tabang KalTim - Agustus 2020 - Interior Asri
2 Museum Mini Theater - PT. Fajar Sakti Prima - Bayan Group - Tabang KalTim - Agustus 2020 - Interior Asri
3 Museum Mini Theater - PT. Fajar Sakti Prima - Bayan Group - Tabang KalTim - Agustus 2020 - Interior Asri
4 Museum Mini Theater - PT. Fajar Sakti Prima - Bayan Group - Tabang KalTim - Agustus 2020 - Interior Asri
5 Museum Mini Theater - PT. Fajar Sakti Prima - Bayan Group - Tabang KalTim - Agustus 2020 - Interior Asri
6 Museum Mini Theater - PT. Fajar Sakti Prima - Bayan Group - Tabang KalTim - Agustus 2020 - Interior Asri
7 Museum Mini Theater - PT. Fajar Sakti Prima - Bayan Group - Tabang KalTim - Agustus 2020 - Interior Asri

Mini Theater Bayan Group

DateAgustus 2020
LocationKalimantan Timur
ClientBayan Group
CategoryHospitality